Bouwbegeleiding

Wij behartigen de belangen van onze opdrachtgever tijdens het bouwproces.

Afhankelijk van uw eigen bouwkundige kennis en ervaring kiest u de bouwbegeleiding die bij uw project past.

U kunt kiezen voor begeleiding bij een bepaalde bouwprocesfase, een combinatie hiervan of voor een complete bouwbegeleiding.

Zaken als de gewenste kwaliteit, het budget en de voortgang van het project worden nauwlettend voor u in de gaten gehouden.

Een bouwproces doorloopt doorgaans de volgende bouwprocesfasen:

Locatieonderzoek (LO)
Schetsontwerp (SO)
Voorlopig ontwerp (VO)
Definitief ontwerp (DO)
Aanvraag Omgevingsvergunning (AO)
Besteksfase (BE)
Aanbestedingsfase
Uitvoeringsfase (UT)

Luttenberg 42, 3825 EG  Amersfoort 06 43 75 23 01